sinai design loading
اطلاعات بیشتر

پروژه در یک نگاه

  • دسته بندی پروژه:معماری
  • معمار:نیلوفر کاخی. لیلا قاضی سعید
  • طراح داخلی:سینا کاخی. لیلا قاضی سعید
  • چشم انداز:-
  • عکاس:لیلا قاضی سعید
  • مکان:تهران
  • وضعیت:0

توضیحات پروژه

سیمرغ، پرنده ای اسطوره ای است که در تمدن های کهن و در سرزمینهایی پهناورتر از گستره تمدنی آیران باستان حضور دارد و در عرفان و ادبیات ایران دوران اسلامی به تکاملی شگرف می رسد. از دیرباز این پرنده در حوزه تمدنی ایران نمادی از پیروزی و نویدبخش باران بوده است. در دوران اسلامی، اسطوره سیمرغ وارد داستان های حماسی و ادبیات مردمی میشود که تجلی بارز آن در شاهنتمه فردوسی به عنوان مرغ (فرشته) نجات دهنده و نگهدار خاندان زال و رستم است. سیمرغ که در این داستان عموما" از دیده ها پنهان است، نه تنها زال را در نوزادی نجات و پرورش میدهد، بلکه در هنگام وداع پر خود را به وی میسپارد که با آتش زدن آن در زمان تولد رستم و همچنین در نبرد رستم و اسفندیار به نجات آنان میشتابد. به یک معنی، سیمرغ هم نگهدار جان و دین رستم تلقی میشود

تکامل معناشناسانه نقش سیمرغ در منطق الطیر فریدالدین عطار نیشابوری به دو صورت "سیمرغ" و "سی مرغ" را میتوان نمادی از از شهادت و فنا در ذات اقدس الهی تلقی کرد. این ایده بیانگر وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است. وحدتی که پس از تحمل ناملایمات و طی طریقی جانفرسا  و گذشتن از بند های این-جهانی برای "سی مرغ" حاصل میشود. آنجاست که "سی مرغ" به "سیمرغ" میپیوندد.

با این نگاه، سیمرغ را میتوان به عنوان نماد شایسته ای برشمرد برای گرامیداشت یاد شهدای آتشنشان که شجاعانه به یاری گرفتاران در آتش آمدند، امنیت دیگران را برآسایش خود ترجیح دادند و با ایثار جان خود به لقا ا... شتافتند. با این امید که چنین از خودگذشتگی ها و رشادت ها در جامعه امروز ما همواره  ارزشمند قلمداد شود.

در این راستا، نمای اصلی ساختمان طرحی خلاصه شده از هندسه نگاره بینظیری از سیمرغ است که در کاشی لاجوردینه و مطلای کوچکی از دوران ایلخانی به یادگار مانده است. استفاده از این کاشی تزیینی به عنوان نقطه شروع این طرح، خود حرکتی وحدت آفرین و از جزء به کل و در طول تاریخ معماری این سرزمین است و اشاره ای ضمنی و خلاقانه به این میراث غنی دارد. انطباق هندسه این کاشی بر نمای اصلی ساختمان، قلب سیمرغ را به عنوان نقطه عطف طرح در طبقه 5+ قرار میدهد که در طرح به فضایی شیشه ای با کاربری نمایشگاهی برای قرارگرفتن یادبود شهدای آتشنشان در نظر گرفته شده است.

دو بال سیمرغ با مرکزیت این این فضا، بر روی نمای اصلی گسترده شده اند. این دو بال جمعا" با 16 خط اصلی مشخص میشوند که یادواره ی 16 شهید آتش نشان هستند. همچنین مابقی طبقه 5+ که جایگاه قلب سیمرغ است، به احترام 5 درگذشته این حادثه و شهدای آتشنشان در نمای اصلی عقب نشینی بارزی پیدا کرده است. این فضای خالی در نما بر فقدان این اشخاص اشاره دارد و به کاربری های عمومی، فرهنگی و خدماتی-تفریحی اختصاص داده شده است. با توجه به کاربری تجاری این مجموعه و همچنین کمبود امکانات رفاهی در همسایگی این پروژه، پیشنهاد میشود از بخش مسقف این طبقه به عنوان فضای پذیرایی و فود کورت اختصاص داده شود. بطور کلی و با توجه به ارتفاع ساختمانهای همسایه، این طبقه ارتفاع مناسبی برای تماشای تهران و خصوصا" خیابان جمهوری و ساختمان های تاریخی اطراف دارد.