sinai design loading

درباره ما

شرکت طراحی سینآی، با تلاش سینا و نیلوفر کاخی به منظور ایجاد یک شرکت چند-رشته ای و با رویکردی جامع به طراحی معماری، طراحی داخلی و طراحی محصول در سال 1389 در تهران تاسیس شد. از ابتدای امر شرکت طراحی سینآی با طراحی و مشاوره در زمینه پروژه های برجسته ملی و بین المللی پیش رفته است. در نتیجه همکاری موفق با کارفرماها، این شرکت در آذر ماه سال 1394 شرکت خصوصی سیرنگ نما آیریا را با مسولیت محدود رسما به ثبت رسانید تا بتواند فعالیتهایش را در حوزه ساختمان و به موازات پروژه های طراحی توسعه دهد. شرکت طراحی سینآی توانسته با همکاری با هنرمندان و صنعتگران زبر دست و متخصصین در حرفه های مختلف، کیفیت برجسته ای را برای محصولات نهایی خود و همچنین سابقه حرفه اش حفظ کند. توجه شرکت طراحی سینآی به جزییات و کیفیت طراحی، ماحصل پیشینه تحصیلی درخشان و سلیقه اعضای گروه و همچنین تجربه گسترده آنان که مصمم به خلق فضاها و محصولات برجسته هستند، است. گروه طراحی یافتن منابع الهام بخش را از مهمترین ارکان طراحی میداند و در جستجوی این منابع، سفر و کسب تجربه فضایی را از اصلی ترین راه ها میداند. شرکت معتقد است که چنین تاثیراتی می تواند از منابع غیر منتظره و از طریق آموزش و مواجهه مداوم بدست آید. سابقه درخشان و آثار متنوع شرکت که بیش از هر چیز مبتنی بر توجه به ویژگی های خاص هر پروژه است، مرهون عمل در این راستا است. شرکت طراحی سینآی میراث معماری را در حالی ارج می نهد که در پی یافتن بهترین گزینه ها برای آینده و ایجاد تعادلی مفهومی بین گذشته، حال و آینده است. شرکت مصمم است که با ارايه بهترین خدمات به کارفرمایان خود، پیشرفت خود را تضمین کند.